An item has been added to your shopping cart, you will find the shopping cart at the top of the page.

Printed Book

Out of stock

PDF

 

ePub

 

Read Online

 

Open Access

 

Till mänsklighetens försvar : Iakttagelser av krigsbrott, tribunaler och försoning

Görrel Espelund, Andreas Karlsson

Vad händer när ett lands ledare, dess militär och ordningsmakt bryter mot internationella lagar? Vad händer när en president åtalas för brott mot mänskligheten? Eller när en miljon människor slaktas i ett planerat folkmord?

Om och om igen har världen sagt »aldrig mer ska vi tillåta krigsförbrytelser och folkmord«. Trots det fortsätter grova brott mot humanitär rätt att begås på många platser på jorden.

Till mänsklighetens försvar - Iakttagelser av krigsbrott, tribunaler och försoning är en reportagebok som beskriver och diskuterar den internationella rättvisans mål och metoder. Den bygger på tio års resor och intervjuer i bland annat Rwanda, Sydafrika, Nederländerna, Sierra Leone och på Balkan.

Läsaren möter högt uppsatta ledare, jurister och experter som ger sin syn på hur grymheter i världen ska stävjas. Men också offren, de människor som drabbas av kränkningar och övergrepp. Vad säger de? Bryr de sig om de internationella domstolarna? Påverkas deras vardag av att generaler och presidenter döms för sina gärningar?

»I den bok som du nu har framför dig har de bägge författarna lyckats sätta in förövade massövergrepp i ett levande sammanhang. Lättillgängligt varvar de vad de själva har sett och hört på plats med en rad relevanta intervjuer med personer världen över. Språket är rappt, färgstarkt, journalistiskt.«

ur inledningen av Lennart Aspegren, domare i Rwandatribunalen 1995-2000
Till mänsklighetens försvar

ISBN 9789185333097

Soft cover

192 pages

Published 2006

Price from SEK 205