An item has been added to your shopping cart, you will find the shopping cart at the top of the page.

Printed Book

Out of stock

PDF

 

ePub

 

Read Online

 

Open Access

 

Drabbad av journalistik : Moral och värderingar bakom rubrikerna

Susanne Wigorts Yngvesson

Politik • Media • Juridik (PMJ), no. 3

Nyhetsjournalistik är ett maskineri av ord, bilder och åsikter – en kommersiell arena med väsentlig makt. Den är vanebildande och sägs vara oumbärlig i ett demokratiskt samhälle.

Susanne Wigorts Yngvesson diskuterar i denna essäbok vad journalistik är och vad den gör med oss. Hon utmanar till samtal om sanning, moral och kommersialisering. Lär sig journalister av sina misstag? Vad fyller de etiska reglerna för funktion? Är jounalistik en mekanism som lever sitt eget liv?

Susanne Wigorts Yngvesson är teologie doktor i etik, journalistutbildad och sitter i Pressens Samarbetsnämnd.
Drabbad av journalistik

ISBN 9789185333233

Soft cover

120 pages

Published 2008

Price from SEK 169