Svenska | English
Prices incl. VAT | Your shoppingcart is empty!

Juridisk Reportagebyrås books are distributed
by eddy.se ab.

eddy.se ab
Box 1310
621 24 Visby
Sweden
order@bokorder.se
tel +46 498-253900

Drabbad av journalistik

Moral och värderingar bakom rubrikerna

Drabbad av journalistik Moral och värderingar bakom rubrikerna
9789185333233
120 pages
2008

By Susanne Wigorts Yngvesson

SEK 169

Nyhetsjournalistik är ett maskineri av ord, bilder och åsikter – en kommersiell arena med väsentlig makt. Den är vanebildande och sägs vara oumbärlig i ett demokratiskt samhälle.

Susanne Wigorts Yngvesson diskuterar i denna essäbok vad journalistik är och vad den gör med oss. Hon utmanar till samtal om sanning, moral och kommersialisering. Lär sig journalister av sina misstag? Vad fyller de etiska reglerna för funktion? Är jounalistik en mekanism som lever sitt eget liv?

Susanne Wigorts Yngvesson är teologie doktor i etik, journalistutbildad och sitter i Pressens Samarbetsnämnd.